2020-04-15 10:55:12

Vrednovanje nastave na daljinu - razredna nastava

Temeljem  Preporuke za vrednovanje i ocjenjivanje nastave na daljinu Ministarstva znanosti i obrazovanja, ravnateljica, pedagoginja te učitelji i učiteljice razredne nastave donijeli su odluku da će učenici razredne nastave biti vrednovani i ocjenjivani praćenjem aktivnosti učenika - jesu li sve zadaće i vježbe izrađene te dati učenicima da naprave neki od kompleksnijih zadataka koji služi sintezi znanja, a poticajni su za učenje (izrada plakata, umnih mapa, crteža, sastavaka, kvizova...).

Učenici razredne nastave neće se usmeno ispitivati tijekom nastave na daljinu.


Osnovna škola Sirač